دانلود پروژه و مقاله

» 2018 » فوریه

نتایج نظرسنجی وضعیت اخلاق ورزی نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
بازدید: ۹ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۰۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۲۵

هدف از این نتایج نظرسنجی وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن در دانشگاه‌های دولتی تهران می باشد

قیمت فایل فقط ۴۵,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود نتایج نظرسنجی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن

– توصیف متغیرهای مستقل

۴-۱-۱- متغیرهای فردی

  1. جنسیت

 مجموع افراد مورد مطالعه این پژوهش ۱۵۰ نفر می­باشند. در این میان۳/۳۳ درصد(۵۰ نفر) را زنان و ۷/۶۶ درصد(۱۰۰نفر) را مردان تشکیل می­دهند.  نامساوی بودن تعداد مردان و زنان تقریباً متناسب با سهم آنان در جامعه آماری است. البته در نمونه­گیری، جنسیت از متغیرهای تعیین کننده نبوده است ولی با این وجود تعداد زنان مورد مطالعه به نسبت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بالاست که دلیل آن را شاید بتوان در ضریب بازگشت پرسش­نامه­ها دید. ضریب بازگشت پرسش­نامه­های توزیع شده در میان زنان بیشتر از مردان مورد مطالعه بوده ­است. تقریباً تمامی پرسش­نامه­های توزیع شده میان زنان جمع­آوری شده است. 

  1. سن

بررسی وضعیت سنی نشان می­دهد که حداقل سن در میان افراد مورد مطالعه ۲۸ سال و حداکثر سن برابر با ۶۹ سال است. «میانگین» سن آنان ۷/۴۵  سال و «میانه سنی» برابر با ۴۵  سال و «نما یا مد» برابر با  ۳۹ سال است. برای گزارش سن افراد در قالب جدول یک­بعدی به گروه­بندی آنها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که ۱۸ درصد از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها کمتر از ۳۵ سال سن دارند و ۵۷ درصد از آنان  بین ۳۶  تا ۵۰  سال و ۴۴ درصد از آنان در گروه ۵۱ سال و بیشتر قرار دارند. اگر گروه اول را جوان، و گروه دوم را میانسال و گروه سوم را کهنسال بدانیم بیشتر افراد مورد مطالعه افراد میانسال می­باشند که عمدتاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها درآمده­اند.

  1. هوش
۱-۴- معدل پاسخگویان برحسب مقاطع تحصیلی

در این پژوهش شاخص ارزشیابی هوش، میزان معدل تحصیلی افراد در مقاطع تحصیلی دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. اگرچه در معرف بودن معدل می­توان چند و چون کرد، ولی با توجه به اقتضائات عملی ما، تاحدود زیادی می­توان به آن اعتماد کرد. شایسته یادآوری است که افراد مورد مطالعه در موارد بسیاری به سختی حاضر به پاسخ به این پرسش بوده­اند و بر آن بوده­اند که معدل هرفرد یک امر شخصی و خصوصی است. به هرترتیب میانگین معدل افراد مورد مطالعه درمقطع دیپلم۴۳/۱۷ و در مقطع کارشناسی ۸۰/۱۶و در مقطع کارشناسی ارشد ۷۱/۱۷ و در مقطع دکتری ۱۳/۱۸ و در مجموع میانگین کل در تمامی مقاطع ۵۵/۱۷گزارش شده است. که پایین­ترین معدل مربوط به مقطع کارشناسی و بالاترین آن مربوط به مقطع دکتری است. برای گروه­بندی افراد براساس معدل، به دلایل زیر معدل مقطع دیپلم را معیار قرار دادیم. معدل دیپلم به معدل کل، نزدیک­تر بود و بیشتر افراد، معدل دیپلم خود را گزارش کرده ­بودند و میزان بی­پاسخ­ها کمتر از سایر مقاطع بوده است. همچنین تنوع سیستم معدل­دهی در دو مقطع ارشد و دکتری و دشواری تبدیل آنها به یکدیگر نیز مزید بر علت بود. برای گزارش معدل دیپلم افراد در قالب جدول یک­بعدی به گروه­بندی آنها پرداخته شده است.  نتایج به دست آمده نشان می­دهد که حداقل معدل دیپلم در میان افراد مورد مطالعه ۱۲ و حداکثرآن ۲۰ است. «میانگین» آن ۴۳/۱۷و «میانه» آن ۷۳/۱۷و «نما یا مد» آن ۱۶ است. معدل دیپلم ۲۲ درصد از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بین ۱۲ تا ۱۶ است و معدل دیپلم ۲/۴۳ درصد از آنان  بین ۱/۱۶ تا ۱۸و معدل دیپلم ۷/۳۴ درصد از آنان بین ۱/ ۱۸ تا ۲۰ است. بدین­ترتیب افراد مورد مطالعه در سه گروه هوشی پایین، متوسط و بالا دسته­بندی شده­اند.(جدول۲-۴)

۴)تخیل

میزان برخورداری فرد از «قوۀ تخیل» به معنی توانایی قرار دادن خود به جای دیگران و شناخت تنگناها و محدودیت­های آنها در واقع نشانگر «توان همدلی» فرد محسوب می­شود. پرسش­های شماره ۱۴ و ۱۵ پرسش­نامه بدین منظور طراحی شده بود که در یکی پاسخگو می­بایست در طول ۳ دقیقه کاربردهایی را که برای «آجر» به ذهنش می­رسید نام می­برد و در دیگری پاسخگو خود را به جای یک «زن مطلقه» می­گذاشت و تعداد مشکلاتی که می­توانست برای او حدس بزند نام می­برد. برای گزارش این متغیر، آن را به پنج گروه خیلی ­پایین، پایین، متوسط،  بالا و خیلی بالا تقسیم می­کنیم. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که ۳/۱۷ درصد افراد از قوه تخیل خیلی­پایینی برخوردارند و ۲۶ درصد از آنان قوۀ تخیل­ پایینی­دارند و ۳/۱۷ درصد از آنان دارای قوه تخیل متوسطی هستند. ۳/۱۹ درصد آنها از قوه تخیل بالایی برخوردارند و تنها ۴ درصد از آنان قوۀ تخیل­خیلی بالایی­دارند. (جدول۲-۴)

۵) خلق­وخو[طبع]

خلق و خو آن دسته از صفات زیستی ـ روانی افراد است که از بدو تولد به همراه آنهاست و به میزان کمی از تجربه­های بعدی آنها در محیط­های فرهنگی و اجتماعی تأثیر می­پذیرد. با توجه به نزدیکی ماهوی این قبیل صفات با اخلاقیات، چگونگی آنها می­تواند بستر مهمی برای شکل­گیری یا عدم شکل­گیری اخلاقیات درفرد باشد. یا حداقل چگونگی این صفات در فرد می­تواند شکل­گیری اخلاقیات در فرد را تسهیل یا دشوار سازد. عمدتاً یک گونه­شناسی سه­گانه از این صفات وجود دارد که یک نوع آن را برای شکل­گیری اخلاقیات مساعدتر می­بینند. همین دسته از خلقیات را در میان افراد مورد مطالعه حضور و غیاب می­کنیم. برای توصیف این متغیر در یک جدول یک­بعدی، آن را گروه­بندی کردیم. نتایج به دست آمده  نشان می­دهد ۴ درصد افراد مورد مطالعه وجود این نوع خلقیات را در خود خیلی پایین، ۲۶ درصد آنها پایین و ۷/۲۶ درصد در حد متوسط و ۷/۲۲ در حدبالا و ۷/۱۰ آنها در حد خیلی بالا گزارش نمودند. (جدول۲-۴)

ویژگی

جنس

سن

هوش

تخیل

خلق و خو

مردان

زنان

۲۸- ۳۵

۳۶-۵۰

۵۱-۷۰

پایین

متوسط

بالا

خیلی

پایین

پایین

متوسط

بالا

خیلی

 بالا

خیلی

پایین

پایین

متوسط

بالا

خیلی

 بالا

تعداد

۱۰۰

۵۰

۲۷

۵۷

۴۴

۲۶

۵۱

۴۱

۲۶

۳۹

۲۶

۲۹

۶

۶

۳۹

۴۰

۳۴

۱۶

درصد

۷/۶۶

۳/۳۳

۱/۲۱

۵/۴۴

۴/۳۴

۲۲

۲/۴۳

۷/۳۴

۶/۲۰

۳۱

۶/۲۰

۲۳

۸/۴

۴

۹/۲۸

۶/۲۹

۲/۲۵

۹/۱۱

۲-۴-  توزیع پاسخگویان برحسب ویژگی­های فردی


عوامل جامعه شناختی مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی

قیمت فایل فقط ۴۵,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : نتایج نظرسنجی وضعیت اخلاق ورزی نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن , نتایج نظرسنجی نظام اخلاقی نخبگان علمی , نتایج نظرسنجی نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی , نتایج نظرسنجی عوامل مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی , نتایج نظرسنجی وضعیت اخلاق ورزی در میان نخبگان علمی , توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی در میان نخبگان علمی , نظام ‌های اخلاقی دنیوی در میان نخبگان

ارائه مدل مفهومی و نظری وضعیت اخلاق ورزی نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
بازدید: ۹ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۹۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۳۱

هدف از این مدل مفهومی وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن در دانشگاه‌های دولتی تهران می باشد

قیمت فایل فقط ۴۹,۰۰۰ تومان

خرید

دانلود مدل مفهومی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

وضعیت اخلاق ورزی و توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی در میان نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن

      در تشریح سازوکار جامعه­ پذیری اخلاقی افراد در خانواده می­توان ابتدا دو سطح متغیر­های فردی و خانوادگی را تفکیک نمود و در متغیرهای خانوادگی نیز باید متغیرهای محتوایی و روشی را از هم تفکیک کرد. از متغیرهای محتوایی که کانال ارتباط فرد با جهان‌های اجتماعی دینی و دنیوی محسوب می­شوند مواردی چون میزان دینداری والدین، شبکۀ ارتباطات خانوادگی، منزلت فرهنگی و اجتماعی خانواده، انسجام خانواده، حجم خانواده، روابط خواهران و برادران، میزان و نوع تحصیلات والدین، شغل والدین و از متغیرهای روشی، شیوه­های انضباطی والدین مورد نظر است. از متغیرهای فردی، تمایلات زیستی روانی(جنس، هوش، تخیل، طبع یا خلق و خو) و احساس تعلق خانوادگی افراد مورد توجه است. احساس تعلق خانوادگی افراد تضمین تأثیر خانواده در شکل­دهی به نظام اخلاقی افراد است. به این معنی که به میزانی که افراد خود را متعلق به خانواده بدانند و خود را با آن تعریف کنند به همان میزان می­توان انتظار داشت نقش خانواده در شکل­دهی به نظام اخلاقی آنان تعیین کننده باشد.

     منطق نظری انتخاب عوامل مذکور دو ویژگی است. یکی این که این عوامل ظرفیت متفاوت خانواده­ها را در انتقال جهان اجتماعی دینی نشان دهد و دوم اینکه در تبیین ویژگی­های اخلاقی افراد دخیل و تعیین کننده باشند.

    در تشریح تفصیلی عوامل مذکور می­توان گفت. میزان دینداری والدین، نشانگر اعتقاد و التزام آنها به عقاید، ارزش‌ها، هنجارها و جزاهای پایه­ای است که جهان اجتماعی دینی بر آن بنا می­شود. این ویژگی­ها به زبان دین همان عقاید، اخلاق و احکام دینی است که خانواده­های مختلف در شناخت، التزام و انتقال آنها ظرفیت­های متفاوتی دارند.


عوامل جامعه شناختی مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی

۲-۲-۱- گونه شناسی نظام‌های اخلاقی ۲۳

۲-۳-۴- خلاصه  نظریه های علمی اخلاق ۱۶۱

قیمت فایل فقط ۴۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ارائه مدل مفهومی و نظری وضعیت اخلاق ورزی نخبگان علمی و عوامل موثر بر آن , شاخص اخلاق عملی , نظریه های علمی اخلاق , مدل مفهومی نظام اخلاقی نخبگان علمی , مدل مفهومی نظام ‌های اخلاقی دینی و دنیوی , عوامل مؤثر بر نظام اخلاقی نخبگان علمی , مدل مفهومی وضعیت اخلاق ورزی در میان نخبگان علمی , توزیع نظام ‌های اخلاقی دینی در میان نخبگان علمی , نظام ‌های اخلاقی دنیوی در میان نخبگان , مدل مفهومی نظام های اخلاقی

پاورپوینت شخصیت ۸ اسفند ۱۳۹۶

پاورپوینت شخصیت دسته: مدیریت
بازدید: ۹ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۳۵۱ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۸

دانلود پاورپوینت با عنوان شخصیت با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در ۲۸ اسلاید شامل مقدمه، تعریف شخصیت، انواع رویکردهای شخصیت، رویکرد روانکاوی، رویکرد رفتاری، رویکرد یادگیری اجتماعی، رویکرد تحلیل عاملی، رویکرد شناختی، رویکرد انسان گرایی، رویکرد حیطه محدود، عوامل به وجود آورنده شخصیت، موقعیت، ویژگی های شخصیتی، شاخص مایرز بریکز، الگوی مبتنی بر ۵ ویژگی مهم

قیمت فایل فقط ۹,۵۰۰ تومان

خرید

عنوان: پاورپوینت شخصیت

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: ۲۸ اسلاید

دسته: مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان “شخصیت”بوده و در ۲۸ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته مدیریتمورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

مقدمه

تعریف شخصیت

انواع رویکردهای شخصیت

رویکرد روانکاوی

رویکرد رفتاری

رویکرد یادگیری اجتماعی

رویکرد تحلیل عاملی

رویکرد شناختی

رویکرد انسان گرایی

رویکرد حیطه محدود

عوامل به وجود آورنده شخصیت

موقعیت

ویژگی های شخصیتی

شاخص مایرز- بریکز

الگوی مبتنی بر ۵ ویژگی مهم (The Big 5 Model)

برخی از ویژگی های عمده شخصیتی موثر بر رفتار سازمانی

کانون(مرکز) کنترل

ماکیاول گرایی

مناعت طبع یا عزت نفس(self steem)

خود كنترلی یا سازگاری با موقعیت (Self-Monitoring):

خودباوری (self-efficacy)

نظریه شخصیتی فروید

نهاد (ID)

خود (Ego)

فراخود (Superego)

ابعاد شخصیتی بر اساس نظریه تعاملی (اریک برن)

حالت والدینی (من والدینی)

حالت بزرگسالی (من بزرگسالی)

حالت شخصیت کودکی (من کودکی)

شخصیت سالم بر اساس نظریه بودن

تناسب شغل با شخصیت

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت فایل فقط ۹,۵۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت شخصیت , پاورپوینت شخصیت , تحقیق شخصیت , مقاله شخصیت , شخصیت , تعریف شخصیت , انواع رویکردهای شخصیت , ویژگی های شخصیتی

پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی دسته: حسابداری
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۳۰۶۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۸

دانلود پاورپوینت با عنوان توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در ۱۸ اسلاید شامل۳ دوره مشخص توسعه استاندارد های حسابداری ، حسابداری در آمریکا تا پیش از سال ۱۹۳۰، سالهای شکل گیری ( ۱۹۴۶ ۱۹۳۰ )، ۴دوره بعد از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۶۱۹۵۹)، ARS شماره ۷ و بیانیه شماره ۴ APB، گزارش کمیته های ویت و تروبلاد و شکل گیری FASB، اعضای F

قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان

خرید

عنوان: پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: ۱۸ اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی”بوده و در ۱۸ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

۳ دوره مشخص توسعه استاندارد های حسابداری

حسابداری در آمریکا تا پیش از سال  ۱۹۳۰

سالهای شکل گیری ( ۱۹۴۶- ۱۹۳۰ )۴

دوره بعد از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۶-۱۹۵۹)

ARS  شماره ۷ و بیانیه شماره ۴ APB

گزارش کمیته های ویت و تروبلاد و شکل گیری FASB

اعضای FASB

ساختار و روابط تشکیلاتی  FASB

ارزیابی FASB

تلاش درجهت تضعیف قدرت FASB

قانونساربینز–اکسلی

بحران مسئولیت در حسابرسی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی , پاورپوینت توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی , توسعه ساختار تشکیلاتی حسابداری مالی , اعضای FASB , ساختار و روابط تشکیلاتی FASB , ارزیابی FASB , تلاش درجهت تضعیف قدرت FASB , قانونساربینز–اکسلی , بحران مسئولیت در حسابرسی

پاورپوینت ایجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان دسته: گردشگری و توریسم
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: ۳۸۰۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۵۷

دانلود پاورپوینت با عنوان ایجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآوردر سازمان با فرمت ppt؛ قابل ویرایش و در ۵۷ اسلاید شامل تعریف خلاقیت، تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی، ضرورت خلاقیت، تعریف نوآوری، تقسیم بندی سازمانها براساس میزان خلاقیت وتوجه آنهابه توسعه وتغییر، ویژگی سازمانهای خلاق، نقشهای نوآور در سازمان، عوامل موثر بر خلاقیت و

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید

عنوان: پاورپوینت ایجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: ۵۷ اسلاید

دسته: مدیریت

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان “ایجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان”بوده و در ۵۷ اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

تعریف خلاقیت

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی

ضرورت خلاقیت

تعریف نوآوری

تقسیم بندی سازمانها براساس میزان خلاقیت وتوجه آنهابه توسعه وتغییر

ویژگی سازمانهای خلاق

نقشهای نوآور در سازمان

عوامل موثر بر خلاقیت

انواع تفكر

تفكر واگرا

تفكر همگرا

مراحل تفكر خلاق

ویژگی های افراد دارای تفكر خلاق

چگونه تفكر خلاق را در خود و دیگران پرورش دهیم ؟

نقش مدیران در ایجاد سازمان خلاق

نوآوری در سازمان

اصول مدیریت برای نوآوری

تکنیکهای خلاقیت ونوآوری

یورش فکری

چهار قانون اساسی برای تکنیک یورش فکری

تکنیک دلفی

تکنیک گروه اسمی

شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری

فضای خلاق

عناصر سیستم مدیریت استعداد

ویژگیهای فرهنگ نوآور

ویژگیهای افراد خلاق

فرصتهای خلاقیت

فراگرد های خلاقیت

ایجاد نگرش موافق برای پذیرش افکار و طرحهای جدید

افزایش حساسیت افراد نسبت به مساله

مهیا ساختن شرایط خلاقیت

ایجاد سلاست فکر

پیشنهادهای عملی برای افزایش سلاست فکر

استمرار فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مساله

در خشش ناگهانی یک فکر

موانع خلاقیت ونوآوری درسازمانها

بخشی از متن پاورپوینت:

  • خلاقیت یعنی ارائه فكر و طرح نوین برای بهبود و ارتقای كمیت یا كیفیت فعالیتهای سازمان «مثلا افزایش بهره وری، افزایش تولیدات یا خدمات، كاهش هزینه ها، تولیدات یاخدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و…»

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت فایل فقط ۱۲,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پاورپوینت ایجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان , پاورپوینت ایجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان , ایجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان , تحقیق ایجاد و پرورش نیروی كار خلاق و نوآور در سازمان , تعریف خلاقیت , ضرورت خلاقیت , تعریف نوآوری , ویژگی سازمانهای خلاق , نقشهای نوآور در سازمان , عوامل موثر بر خلاقیت