دانلود پروژه و مقاله

» دانلود کتاب جوغن ها رمز یابی و رمزگشایی آثار علائم و نشانه ها

دانلود کتاب جوغن ها رمز یابی و رمزگشایی آثار علائم و نشانه ها ۲ اسفند ۱۳۹۴


دانلود کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج یابی و آشنایی با دفینه ها +تصویری

کاسه ها و جوغن ها

شناخت جوغن ها در گنج یابی بسیار مهم است چون:

يکي
از بيشترين علايمي که در ايران عزيز وجود داره سنگ کاسه و جوغنها هستند
کاسه ها به طور معمول نشانه قبر هستند اما بعضي مواقع تفسير ديگري نيز
دارند براي يافتن مقبره بايد بسته به نوع منطقه شکل قرارگيري کاسه ها و
نشانه هاي کنار آنها و جهت هاي جغرافيايي دقت نمود هر چه کاسه خوش تراشتر و
عميق تر باشه به همان اندازه بزرگي و ثروت فرد متوفي رو مي رسونه معمولا
فاصله کاسه تا قبر از ۱۰ متر تجاوز نمي کنه اما درمواقعي استثناهايي نيز
وجود داره
.

در کل کاسه ها و جوغنها اينگونه تقسيم مي شوند.

از نظر عمق و اندازه :

  • کاسه و يا جوغن ها از لحاظ اندازه به سه گروه کوچک متوسط و بزرگ تقسيم مي شوند.
  • کاسه و يا جوغن ها از لحاظ عمق هم به صورت عميق و هم به صورت کم عمق يافت مي شوند.

 

از لحاظ وضعيت :

  • آن هايي که در سقف غارها و يا اتاق ها يافت مي شوند.
  • آن هايي که نشانه قبر هستند و در نزديکي قبري قرار دارند.
  • آن هايي که در کنار و همراه ساير علامت ها استفاده مي شود.
  • آن هايي که دفينه در داخل و يا زير آن ها قرار دارد.

نکته
مهم : دوستان کاسه به سنگی گفته می شود که فقط یک سر آن سوراخ باشد و از
درونش زمین زیر آن معلوم نباشه اما جوغن به سنگی گفته میشه که دارای دو
سوراخ از سر تا ته آن باشه و از ته آن زمین معلوم باشه.

کاسه کنده شده روی سنگ

این
کاسه های کنده شده که به شکلهای مختلف کنده کاری شده اند(مربع و گرد و
مستطیل) نماد قبر هستند.در گذشته اعتقاد داشته اند که از آبی که در آن کاسه
جمع میشود توسط مرده داخل قبر نوشیده میشود.یعنی در اطراف سنگی که کاسه
کنده کاری شده قبری وجود دارد.همه این علامت ها بار ندارند.سنگهایی که قابل
حرکت هستند و از جای دیگری به انجا آورده شده دارای بار هستند.بدین صورت
که فقط یه زرع زیر سنگی که کاسه روی آن کنده کاری شده را بکاوید.بار ان
عموما یک خمره کوچک است.پس سراغ کاسه هایی که روی یک سنگ ریشه دار هستند
نروید.

در
این فایل ، تمام جوغن ها با تصویر مشخص و تعریف شده اند و در کار باستان
شناسی و گنج یابی و دفینه ها بسیار کارآمد بوده و حاصل سالها مطالعه و
تحقیق می باشد.

در
این کتاب سعی شده تا اصولی ترین و متداول ترین روش استفاده از جوغن ها
بیان بشه اما در دوره های مختلف و حتی در مناطق مختلف اصول بکارگیری جوغن
با هم فرق میکرده گاهی اوقات ,دارم سعی میکنم همه مطالب رو با استفاده از
عکس برای دوستان به اشتراک بزارم که یه مقدار زمان میبره این نکته رو هم
بگم که به حدی پیچیدگی کار تو این زمینه زیاده که گاهی اوقات خودم هم به بن
بست میرسم و نکته آخر اینکه اصول بکارگیری تک جوغن ها با چند جوغنی ها با
هم متفاوته که سعی میشه تو مباحث آینده به اون پرداخته بشه فعلا بنا به
درخواست دوستان تو چند مرحله گوشه ای از تحقیقاتمو براتون میذارم

۱-جوغنی که قطروعمق ان باهم مساوی وبالاتراز ۱۲سانتی مترباشد
محاسبه=قطر جوغن *۲*۳/ ۳
۲-جوغنی که به لبه ان یک دایره کوجک وصل باشد
محاسبه=نشان از یک تپه درهمان نزدیکی میدهد که جوغنی دیگر در انجا میباشد و محاسبات دیگر ازان جوغن اغاز میشود
۳-جوغنی که دردیواره ان یک گردی ویاسوراخ داشته باشد
محاسبه=روبروی همان سوراخ یا دایره ۶متر حرکت شود
۴-جوغنی که عمقش بزرگترازقطرش باشد
محاسبه=عمق*۳/۳به طرف جنوب غربی
۵-جوغنی که یک شیار ازان خارج میشود
محاسبه=دارای اهمیت میباشد وجهتهای ان غالبا بطرف شمال غربی وجنوب غربی میباشد طول شیار*۳/۳وبه طرف مسیر شیار حرکت شود
۶-جوغنی که دهانه ان ۳تا۷سانتیمتر وعمق ان کمتر ۲سانتیمتر باشد
محاسبه=قطر عمق تقسیم بر۷ *۳/۳بطرف علامت مشخصه
۷-جوغنی که بشکل کاسه وارونه میباشد
محاسبه=قطر- عمق*۳/۳بطرف علامت مشخصه

 

 

**********************************

 

محاسبات واسرارجوغنها

۱-جوغنی که قطروعمق ان باهم مساوی وبالاتراز ۱۲سانتی مترباشد

محاسبه=قطر جوغن *۲*۳/ ۳

۲-جوغنی که به لبه ان یک دایره کوجک وصل باشد

محاسبه=نشان از یک تپه درهمان نزدیکی میدهد که جوغنی دیگر در انجا میباشد و محاسبات دیگر ازان جوغن اغاز میشود

۳-جوغنی که دردیواره ان یک گردی ویاسوراخ داشته باشد

محاسبه=روبروی همان سوراخ یا دایره ۶متر حرکت شود

۴-جوغنی که عمقش بزرگترازقطرش باشد

محاسبه=عمق*۳/۳به طرف جنوب غربی

۵-جوغنی که یک شیار ازان خارج میشود

محاسبه=دارای اهمیت میباشد وجهتهای ان غالبا بطرف شمال غربی وجنوب غربی میباشد طول شیار*۳/۳وبه طرف مسیر شیار حرکت شود

۶-جوغنی که دهانه ان ۳تا۷سانتیمتر وعمق ان کمتر ۲سانتیمتر باشد

محاسبه=قطر+عمق تقسیم بر۷ *۳/۳بطرف علامت مشخصه

۷-جوغنی که بشکل کاسه وارونه میباشد

محاسبه=قطر- عمق*۳/۳بطرف علامت مشخصه

۸-جوغنی که قطر۲۰وعمقش۲۰ودارای شیار باشد

محاسبه=طول شیار*۳/۳

۹-جوغن مربعی که متساوی الاضلاع وهمجنین در عمق باشد


محاسبه=طول ظلع *۳/۳بطرف علامت مشخصه واگر علامتی برای مسیر نداشت ان را
پر اب کرده ومحل سر ریز شدن اب مسیر را نشان میدهدواگر بازبوسیله اب مسیر
مشخص نشد یعنی اب از جند جهت یاازهمه طرف سر ریزشده هدف در زیر علامت
میباشد

۱۰-جوغنی که عمق وقطرش مساوی وکمتر از ۱۲سانتی متر باشد

محاسبه=قطر*عمق*۵/۲بطرف علامت مشخصه

۱۱-جوغن بصورت مایل ومقداری افقی

محاسبه=اشاره به تپه ای درنزدیکی دارد که علامتی دیگر درانجامیباشد

۱۲-جوغن بصورت فنجان قهوه

محاسبه=۴قدم به طرف علامت مشخصه

۱۳جوغن مربعی که در کنار یا دیواره یک سوراخ یا دایره دارد

محاسبه=۶متر بطرف دایره حرکت شود

۱۴-جوغنی کوجک درون جوغنی بزرگ وقطرجوغن کوجک کمتر از۱۱سانتی مترودارای شیارباشد

محاسبه=قطرجوغن کوجک * طول شیاروبطرف علامت مشخصه

۱۵-جوغنی کوجک درون جوغنی بزرگ وقطر جوغن کوجک بالاتراز۱۱سانتی مترودارای شیارباشد


محاسبه=طول شیار رااندازه گرفته ومعمولامسیر وجهت به طرف شمال غربی وتوابع
میباشدواگر شیار به طرف زمین وپایین میرود هدف در همان جاوزیرمیباشد

۱۵-اگرجوغنی مساوی در قطر وعمق بصورت کاملا دقیق باشد یکی از جوغنهای بسیار معروف میباشد که هدف در زیر همان جوغن میباشد

۱۶-جوغن بصورت حلزونی که شیاری بلندازان خارج شده باشد

محاسبه= قبر در انتهای شیار میباشد

۱۷-جوغنی که بصورت عمودی در دیواره سنگ یا سخره اما بصورتی که دهانه ان مایل ورو به زمین باشد

محاسبه =هدف در روبروی دهانه وودر خاک میباشدکه بافاصله ۲مترویا تاکمتراز ۳متر میباشد

۱۷-جوغنی که قطر وقاعده یا ته ان باهم مساوی باشد =دلالت وتاکید بر مال دارد وهدف معمولا درون صخره میباشد

۱۹-جوغنی که شیار بسته داردیعنی دوسره شیار به خوده جوغن ختم میشود=اشاره به یک قبر مهم در همان نزدیکی ودرون سخره دارد

۲۰-جوغنی که در کنار کانال اب باشد=اشاره وتاکید بردفینه درون یک جاه دارد

۲۱-اگر جوغنی بصورت افقی وکمی مایل رو به بالا باشد=اشاره به درب سرداب یا درب اتاقک در روبروی دهانه جوغن دارد


۲۲-جوغنی که بصورت فنجان قهوه باشدوقطر ان ۱تا۲سانتیمتر باش وعمق ان نیز
کم باشد اشاره وتاکید بر دفینه وهمجنین اشاره به مسیر حرکت داردکه معمولا
همرا ودر کنار یک علامت دیگر ویا در بعضی مواقع هم بصورت تکی دیده میشود


۲۳-جوغنی که به شکل فنجان قهوه باشد وقطر ان از۳تا ۵سانتی متر باشد اشاره
به ثابت بودن همین نماد دارد ودر اصطلاح اخرین نمادهستش ولازم نیست به
دنبال نماددیگری باشید که

معمولا همراه ودر کنار یک علامت دیگر ویا در بعضی مواقع هم بصورت تکی دیده میشود

۲۴-جوغنی که در دهانه وعمق و ته ان باهم مساوی باشنداشاره برمهم بودن وتاکید بردارابودن مال دارد که معمولا هدف درون سخره میباشد

انلود
کتاب جوغن ها رمزگشایی کامل و جامع جوغن سنگ نوشته اسرار دفینه گنج,دانلود
رایگان کتاب الکترونیکی PDf جوغن ها با لینک مستقیم,دانلود کتاب کامل و
جامع اصلی کمیاب و نایاب جوغن ها,دانلود دایرة المعارف کامل و جامع جوغن ها
اسرار نظامی سنگ نوشته,دانلود کتاب جوغنها کاسه های ایران اسرار نظامی
دفینه گنج,دانلود کاملترین کتاب علام و نشانه های گنج دفینه جوغن ها,دانلود
کتاب موزات جوغن های خفته زیر زمین,دانلود کتاب جوغن ها معنی مفهوم تفسیر
نشانه و نمادهای دفینه گنج سکه قدیمی,دانلود کتاب فارسی رمزیابی انواع و
اشکال سنگهای جوغنها کاسه ها مربع مستطیل لوزی,دانلود کتاب علائم نشانه های
سنگ نوشته کاسه جوغن ها,دانلود کتاب تفسیر و رمز گنج و دفینه جوغن
شناسی,دانلود کتاب رمزگشایی آثار علائم دفینه گنج زیرخاکی سنگ نوشته
نشانه,Jvghn book is a comprehensive joghan inscriptions decoded secret
treasure treasure,دانلود کتاب گنج نامه باستان شناسی اسرار مخوف و مخفی
جوغن ها سنگ نگاره,دانلود کتاب رمزگشایی کامل تپه ها قبرها تومولوس ها اثار
باستانی,شناخت و رمزیابی کامل علائم نماد و نشانه های اسرار نظامی,شکستن و
رمزگشایی انواع تله ها و طلسمات گنج و دفینه,تفسیر کامل انواع سنگ ها جوغن
و علائم در حین حفاری,تکنیک های خواندن و اصالت نسخه های گنج,آموزش کامل
کارشناسی اشیا و اجناس عتیقه

 نوع محصول :

تعداد صفحات :

حجم محصول : ۳٫۰۳MB

تعداد خریدهای موفق : ۰

منبع مطلب : http://proje20.yasfile.com/post/552

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 11962 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها